ЕСНА стартира 12-седмично обществено допитване за научен преглед проектодоклад на DINP фталатите и DIDP

Агенция Европейска химикали (ECHA), по искане на Европейската комисия, е прегледана научните факти за рисковете, породени от предмети, съдържащи фталати DINP и DIDP.

Въз основа на съществуващите ограничения, не може да се използва тези фталати в играчки и артикули, които могат да бъдат поставени в устата от деца. В своя проекто доклад ECHA заключава, че съществуващите ограничението е оправдано и че няма по-нататъшни мерки за намаляване на риска са необходими за намаляване на излагането на децата на DINP и DIDP.

ECHA приканва заинтересованите страни да представят своите коментари по проектодоклада до 31 юли 2012 г. В частност ECHA приветства всички съответни нови научни доказателства, че не е оценена в проектодоклада.

На горните фона на Комитета за оценка на риска (RAC) е поискано да предостави научно становище по проекта на доклада, като вземе предвид коментарите от тази обществена консултация.