Основната точка на същите два регламента

1. #39; съществуващите химични вещества #39; означава веществата за включване в #39; TCSI #39; издадена от Министерството на труда.

2. обхват на приложение, процедури за регистрация, изискванията за данните, типове на регистрация, са много близки.

3. са само регистрирани в Тайван производители и вносители да се регистрирате. Тайван извън фирмата, не може да бъде регистриран.

4. Ако поверителна химически информация, Тайван компании извън вносителят на Тайван, когато регистрацията се прави, чрез агенти на трети страни (като Ранди компания) да се регистрирате. Множество регистранти на същото вещество може да бъде общ регистър, му общият химически консолидация.