Тайван химически регистрация

Първи етап:

През всяка година през последните три години производство/внос обем gt; 100 кг от химическите вещества се регистрират на 1 септември 2015 г. – 31 март 2016 г.

От 1 април 2016 г., годишното производство/внос обем gt; 100 кг материал според агенция по опазване на околната среда зона за срока на регистрация.

Регистрацията трябва да бъдат направени от Тайван на производител/вносител.

Аналогично ако поверителността е необходимо, чрез агенти на трети страни (като Ранди компания) да се регистрирате.


Втори етап: стандартен регистрация

Тайван ще се основава на информация, получена в първата фаза на Министерството на околната среда защита, издадени #39; стандартен регистрацията да се извърши списък на съществуващите химически вещества #39; и нивото на регистрация, краен срок за регистрация.

Производител/вносител трябва да бъдат регистрирани в определен срок.