Тайванска химическа регистрационна платформа за обществено търсене

Тайван актуализира наскоро статистическите данни за регистрираните нови и съществуващи вещества.

До 26 април 2018 г. са регистрирани общо 1470 нови химически вещества и 178805 съществуващи химически вещества.


Статистиката е както е показано по-долу,

Тип

клас

численост

Percentgea

Малко количество

Регистрация

<0.1 тона="" година=""> нормално )

906

64.85

<1 тон=""> Полимер

185

13.24

<1 тон=""> PPORD

45

3.22

> 1 тон / година, PLC

261

18.68

опростен

Регистрация

0.1 ~ 1 тон / година ( нормално )

38

64.41

1 ~ 10 тона / год., Полимер

16

27.12

1 ~ 10 тона / год., PPORD

5

8.47

типичен

Регистрация

1 ~ 10 тона / година ( нормално )

12

85.71

> 10 тона / год., Полимер

1

7.14

10 ~ 100 тона / година, ( нормално )

1

7.14


напълно

1470


В рамките на тайванската система REACH, информацията за регистъра, регистрираното химично вещество, употребата на типа дейност (производство или внос) може да кандидатства за CBI. Всеки от четирите елемента без заявка CBI се публикува на платформата.