Регистрацията на нови химически вещества сервиз поток

Комуникационни услуги, договори -> ->--> съдията да обяви тип регистрация на клиента, свързани с данни, информация,-->, Ранди интеграция оптимизирани според изискванията да предостави съответната информация на Министерството на опазване на околната среда, регистрирани прогрес проследяване -> -> Министерството на опазване на околната среда одобри--> Ранди ще бъдат предадени на клиента оригиналните отговора.