Два регламента основните разлики

СИП:

1 управление на нови вещества и управление на съществуващи вещества.

2. не са включени в Тайван на опис на съществуващите химически вещества TCSI (Тайван химически вещество запаси) химикали, до 31 март 2015 г. все още могат да бъдат добавени.

3. стандартните регистрация трябва еко токсикологична информация.

МОЛ:

1 управление на нови вещества само.

2. няма да приеме химикали, добавени към TSCI...

3. стандартните регистрацията не се изисква от екотоксикологията информация.